Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Home / Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

SC PRIS SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in urmatoarele scopuri:

 •  intocmirea si transmiterea de informatii legate de salariati, indemnizatii, contributii, conventii, contracte de stagiu, catre institutii ale statului, conform legislatiei;
 • liste cu venituri trimise catre banci;
 • analiza solicitarii privind acordarea de ajutor social;
 • intocmire fise SSM si SU;
 • fise de instruire;
 • calificare, autorizare/atestare interna/externa pentru executarea unor activitati specifice;
 • dosare personal si alte documente care tin de activitatea Serviciului Resurse Umane;
 • liste persoane cu acces la informatii privilegiate/clasificate;
 • declaratii avere/interese;
 • intocmire/negociere contracte, acte aditionale;
 • emitere avize;
 • facturare;
 • corespondenta;
 • inregistrare acces persoane in incintele societatii.

Datele pot fi dezvaluite autoritatilor statului, unor angajati ai nostri precum si unor prestatori de servicii ai societatii noastre, care au legatura directa cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de catre dumneavoastra sunt instruite privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru indeplinirea unor cerinte legale si pentru asigurarea protectiei fizice si electronice a proprietatilor companiei.

Conform cerintelor Legii nr. 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Regulamentul (UE) 2016,679, SC PRIS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Conform cerintelor Legii nr. 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Regulamentul (UE) 2016,679, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • sa primiti informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal;
 • sa obtineti acces la datele cu caracter personal detinute in legatura cu dumneavoastra;
 • sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
 • sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare sau daca prelucrarea acestora este ilegala;
 • sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati;
 • sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite cazuri;
 • sa primiti datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un format care poate fi citit automat si sa le trimiteti altui operator (portabilitatea datelor);
 • sa solicitati ca deciziile bazate pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa, sa fie luate de catre persoane fizice, nu exclusiv de computere. In acest caz, aveti si dreptul de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC PRIS SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.