Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

Home / Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

 

  1. Angajamentul SC PRIS SRL

Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este importanta pentru PRIS SRL si prin urmare, activitatile desfasurate de noi sunt in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la protectia datelor si la securitatea acestora.

In “Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal” se prezinta modul in care sunt colectate si utilizate aceste informatii, scopul colectarii, precum si drepturile persoanelor vizate.

 

  1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

– prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

– colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

– adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

– exacte si in cazul in care este necesar, actualizate;

– pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

– prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luare de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

 

  1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC PRIS SRL colecteaza, utilizeaza, prelucreaza si furnizeaza datele personale  pe care le obtine numai in realizarea scopurilor in care au fost colectate, asa cum a fost declarat in REGISTRUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru a proteja datele cu caracter personal au fost implementate masuri tehnice si organizatorice. Angajatii SC PRIS SRL care prelucreaza aceste date au fost instruiti si respecta angajamente de confidentialitate si politica de securitate IT.